Posty

OGŁOSZENIA - MAJ-CZERWIEC 2019

Informacja od Konsulatu Polskiego w Paryżu:Głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbędą się w  dniu 26 maja 2019 r. Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula mogą dokonać tego do 23.05.2019. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGOSYSTEMUREJESTRACJIWYBORCÓW e-WYBORY:https://ewybory.msz.gov.pl

19.05 - Msza św. i pożegnanie p. Bożeny. Dziękuję p. Bożenie naszej wieloletniej katechetce za jej długoletnią posługę na rzecz naszej polskiej wspólnoty w Bagnolet. Kto inny sieje ziarno, kto inny je podlewa i troszczy się o nie, kto inny zbiera jego owoce. Życzę, pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym, n…
Dzien Matki 2019 - 18.05 - Pielgrzymka parafialna na Rue du Bac. Zabieramy zdjęcie naszych Matek. Ulotki przy wyjściu z kościoła. Zaprośmy naszych znajomych do udziału.Dzień Dziecka 2019 - 8.06 - Pielgrzymka na Sacré Coeur dla dzieci i rodziców. Zapisy u p. Edyty SUTOR.  Koszt - 5 Euros. W tym pełny posiłek i zwiedzanie Sanktuarium. Bezpłatny udział dla dzieci z katechezy z naszej Parafii.Diecezjalny zjazd Ministrantów - 19.05. w VAUJOURS.Zmiana Tajemnic różańca 12.05.

TELEFON

NOWY NUMER TELEFONU POLSKIEJ PARAFII W BAGNOLET I W SAINT-DENIS

+33175474397
Obraz
ŚWIĘTY JÓZEFIE - TOBIE ZAWIERZAMY PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ POLSKIEJ WSPÓLNOTY W BAGNOLET.ŚWIĘTY JÓZEFIE - MÓDL SIĘ ZA NAMI!

NOWY KOŚCIÓŁ

Obraz
Z dniem 1.10.2017 Polska Wspólnota w Bagnolet przeprowadza się do nowego kościoła:


ADRES KOŚCIOŁA:80, AVENUE DE LA REPUBLIQUE
93170 BAGNOLET
OBOK KOSCIOŁA ZNAJDUJE SIĘ DUŻY BEZPŁATNY PARKING NIEDZIELE I ŚWIĘTA: 12H00 - SPOWIEDŹ 12H30 - MSZA ŚW.